Menu

 

ללא רקע

המשרד הוקם בשנת 1987 ועוסק בתכנון, עיצוב ופיקוח על מגוון פרוייקטים ומתן ייעוץ במגוון רחב של נושאים בתחומי הבניה, עבור לקוחות שונים מהמגזר הציבורי והפרטי.

המשרד רשום כספק מורשה לעבודות תכנון במשרדי ממשלה ורשויות.

עובדי המשרד הינם אדריכלים ומעצבים אשר צברו ניסיון רב בתכנון ועיצוב פרוייקטים מגוונים.

במשרד הצטבר נסיון רב בתכנון מגורים, מבני ציבור, מסחר, חניונים, משרדים, מרפאות ומלונאות כולל עיצוב פנים.

סגנון העבודה מבוסס על מגע ישיר עם הלקוח, החל מהשלבים המוקדמים של גיבוש הפרוגרמה, דרך תהליך התכנון והביצוע עד להשלמת הפרוייקט, תוך הקפדה על איכות ושמירה על לוח זמנים.

המשרד מלווה את הפרוייקט החל משלב הניתוח והפרוגרמה והתאמתו לצרכי היזם דרך תכנון ראשוני, ריכוז ותאום עבודות היועצים, תכניות להוצאת היתר בניה, תכנון מפורט וליווי הביצוע במסגרת פיקוח עליון או צמוד.

עם רשימת לקוחות המשרד נמנים, משרד הבינוי והשיכון,  עירית ירושלים, רשויות ומועצות מקומיות, מכבי שירותי בריאות, יזמים וקבלנים, ישיבות ומוסדות, עמותות וחברות פרטיות וציבוריות וכן לקוחות פרטיים.