Menu

 

 menachem.jpg

  • 1984 – 1979    מוסמך לארכיטקטורה ובינוי ערים – בהצטיינות – הטכניון חיפה, 1985

  • 1985 – 1984    מהנדס תאום ופקוח על עבודות בניה, פתוח ותשתית בח' ב.ס.ר מהנדסים

  • 1987 – 1985    תכנון מגורים, מבני ציבור, מוסדות ופיתוח, כאדריכל שכיר

  • 1994 – 1992    סמנכ"ל ו"מהנדס ראשי" בחברה הנדסית ארצית לביקורת מבנים ובקרת איכות בניה במקביל לשותפות במשרד אדריכלים

  • החל מ- 1987    בעל משרד אדריכלות העוסק במגוון פרוייקטים ציבוריים ופרטיים כולל עיצוב פנים ותכניות בנין ערים